Tai Zue Thungkha Shrine

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Tai Zue Thungkha Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) ไท้ซูทุ่งคา – Apr 18, 2008

Tai Zue Thungkha Shrine located in Phuket Town. ไท้ซูทุ่งคา เดิมตรงจุดนี้เป็นที่ดินของกำนันเซียวเบ๊ะ มีกรรมกรจีนกลุ่มหนึ่งปลูกกระท่อมอาศัยอยู่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2410 เพื่อรับจ้างทำเหมืองแร่ให้แก่ หลวงพิทักษ์ชินประชา ( ตันหม่าเสียง )  ต่อมาคนจีนเหล่านั้นเกิดป่วยลง จึงบนบานเทพเจ้าที่พวกตนเคารพมาแต่เมืองจีน…