Phuket Seashell Museum

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Phuket Seashell Museum & Shop – พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต – June 22, 2011

Phuket Seashell Museum & Shop located at Rawai. พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย เป็นแหล่งรวมของเปลือกหอยนานาชนิด  ขนาดของเปลือกหอยที่แตกต่างกันถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบและโดดเด่น  แข่งกันอวดสีสันสวยงาม ฟอสซิลเปลือกหอยอายุหลายร้อยล้านปี ทั้งไข่มุกสีทองทถูกจัดวาง อวดสายแก่ผู้เยี่ยมชม Phuket photo gallery of Phuket Seashell…

Phuket Seashell Museum & Shop – พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต – May 08, 2008

Phuket Seashell Museum & Shop located at Rawai. พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย เป็นแหล่งรวมของเปลือกหอยนานาชนิด  ขนาดของเปลือกหอยที่แตกต่างกันถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบและโดดเด่น  แข่งกันอวดสีสันสวยงาม ฟอสซิลเปลือกหอยอายุหลายร้อยล้านปี ทั้งไข่มุกสีทองทถูกจัดวาง อวดสายแก่ผู้เยี่ยมชม Phuket photo gallery of Phuket…