Hock Guan Kong Shrine

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Hock Guan Kong Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) ฮกหงวนก้ง – Apr 18, 2008

Hock Guan Kong Shrine located in Phuket Town. ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง นั้นเดิมชาวจีนที่มาทำเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ต ได้อัญเชิญรูปแกะสลักท่านจ้อซือก้งมาจากเมืองจีน  ซึ่งได้นำไปประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าเล็กๆด้านหลังโรงแรมถาวร Phuket photo gallery of Hock Guan Kong Shrine…