Suan Luang Park – สวนสาธารณะ หรือ สวนหลวง ร.9 – May 02, 2008

Suan Luang Park – สวนสาธารณะ หรือ สวนหลวง ร.9 – May 02, 2008

Suan Luang Park an oasis just south of the town centre with tropical trees, plants and flowers.

สวนหลวง ร.9 มีขนาดพื้นที่ 350 ไร่ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาสวนสาธารณะทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต แต่เดิมพื้นที่นี้เคยเป็นเหมืองแร่มาก่อน

Phuket photo gallery of Suan Luang Park – May 02, 2008

suanluang-park003.JPGsuanluang-park006.JPGsuanluang-park007.JPGsuanluang-park009.JPGsuanluang-park010.JPGsuanluang-park012.JPGsuanluang-park013.JPGsuanluang-park015.JPGsuanluang-park016.JPGsuanluang-park017.JPGsuanluang-park018.JPGsuanluang-park019.JPGsuanluang-park021.JPGsuanluang-park023.JPGsuanluang-park024.JPGsuanluang-park025.JPGsuanluang-park027.JPGsuanluang-park029.JPGsuanluang-park028.JPGsuanluang-park030.JPGsuanluang-park031.JPGsuanluang-park033.JPGsuanluang-park034.JPGsuanluang-park036.JPGsuanluang-park037.JPGsuanluang-park039.JPGsuanluang-park040.JPGsuanluang-park041.JPGsuanluang-park043.JPGsuanluang-park044.JPGsuanluang-park046.JPGsuanluang-park047.JPGsuanluang-park050.JPGsuanluang-park052.JPGsuanluang-park049.JPGsuanluang-park053.JPGsuanluang-park054.JPGsuanluang-park055.JPGsuanluang-park056.JPGsuanluang-park058.JPGsuanluang-park061.JPGsuanluang-park062.JPGsuanluang-park064.JPGsuanluang-park065.JPGsuanluang-park067.JPGsuanluang-park068.JPGsuanluang-park070.JPGsuanluang-park071.JPGsuanluang-park073.JPGsuanluang-park074.JPGsuanluang-park076.JPGsuanluang-park078.JPGsuanluang-park079.JPGsuanluang-park080.JPGsuanluang-park082.JPGsuanluang-park084.JPGsuanluang-park085.JPGsuanluang-park086.JPGsuanluang-park088.JPGsuanluang-park089.JPGsuanluang-park091.JPGsuanluang-park092.JPGsuanluang-park093.JPGsuanluang-park095.JPGsuanluang-park096.JPG

Map of Suan Luang Park


View Photos of Phuket in a larger map

Related Post

Sansiri  Media Trip – แสนสิริ มีเดีย ทริป – March 12,2014

Sansiri Media Trip – แสนสิริ มีเดีย ทริป – March 12,2014

บริษัทแสนสิริ จากัด (มหาชน) มีความยินดีนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย กับประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปีเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญรุดหน้า Sansiri Public Company Limited recently took a number of Phuket’s media on a…

Leave a Reply