Suan Luang Park – สวนสารธารณะ หรือ สวนหลวง ร.9 – April 01, 2013

Suan Luang Park – สวนสารธารณะ หรือ สวนหลวง ร.9 – April 01, 2013

Suan Luang Park an oasis just south of the town centre with tropical trees, plants and flowers.

สวนหลวง ร.9 มีขนาดพื้นที่ 350 ไร่ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาสวนสาธารณะทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต แต่เดิมพื้นที่นี้เคยเป็นเหมืองแร่มาก่อน

Phuket photo gallery of Suan Luang Park – April 01, 2013
_PKI7722.JPG_PKI7730.JPG_PKI7732.JPG_PKI7733.JPG_PKI7734.JPG_PKI7738.JPG_PKI7741.JPG_PKI7742.JPG_PKI7743.JPG_PKI7746.JPG_PKI7747.JPG_PKI7750.JPG_PKI7753.JPG_PKI7754.JPG_PKI7756.JPG_PKI7761.JPG_PKI7764.JPG_PKI7766.JPG_PKI7769.JPG_PKI7773.JPG_PKI7776.JPG_PKI7777.JPG_PKI7784.JPG_PKI7785.JPG_PKI7790.JPG_PKI7791.JPG_PKI7792.JPG_PKI7796.JPG_PKI7799.JPG_PKI7800.JPG_PKI7801.JPG_PKI7802.JPG_PKI7803.JPG_PKI7806.JPG_PKI7812.JPG_PKI7813.JPG_PKI7822.JPG_PKI7823.JPG_PKI7824.JPG_PKI7826.JPG_PKI7827.JPG_PKI7829.JPG_PKI7831.JPG_PKI7832.JPG_PKI7835.JPG_PKI7837.JPG_PKI7838.JPG_PKI7840.JPG_PKI7845.JPG_PKI7851.JPG_PKI7852.JPG_PKI7854.JPG_PKI7856.JPG_PKI7860.JPG_PKI7861.JPG_PKI7862.JPG_PKI7867.JPG_PKI7870.JPG_PKI7875.JPG_PKI7877.JPG_PKI7878.JPG_PKI7880.JPG_PKI7886.JPG_PKI7890.JPG_PKI7896.JPG_PKI7901.JPG_PKI7902.JPG_PKI7904.JPG_PKI7910.JPG_PKI7912.JPG_PKI7913.JPG_PKI7914.JPG_PKI7925.JPG_PKI7926.JPG_PKI7928.JPG_PKI7931.JPG_PKI7934.JPG_PKI7935.JPG_PKI7940.JPG_PKI7947.JPG_PKI7958.JPG

Related Post

Sansiri  Media Trip – แสนสิริ มีเดีย ทริป – March 12,2014

Sansiri Media Trip – แสนสิริ มีเดีย ทริป – March 12,2014

บริษัทแสนสิริ จากัด (มหาชน) มีความยินดีนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย กับประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปีเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญรุดหน้า Sansiri Public Company Limited recently took a number of Phuket’s media on a…

Leave a Reply