Shrine

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Taw Bo Keng Shrine (Bangneaw) – ศาลเจ้า (อ๊าม) ต่าวบู้เก๊ง (บางเหนียว) – April 21, 2011

Taw Bo Keng Shrine (Bangneaw) located in Phuket Town. อ๊ามบางเหนียว หรือ ศาลเจ้าต่าวบู้เก๊ง  หรือ มูลนิธิเทพราศี เป็นศาลเจ้า เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 ชาวบ้านเรียกว่า ศาลเจ้าต่าวโบ้เก๊ง หรือฉ้ายตึ๋ง…

Thye Guan Tong Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) จ้ออ๋อง (ไถ้หงวนต๋อง) – May 13, 2008

Jo Ong or Thye Guan Tong Shrine located in Phuket Town. ศาลเจ้าจ้ออ๋อง หรือศาลเจ้าไถ้หงวนต๋อง  เป็นศาลเจ้าบูชาบรรพบุรุษตระกูลแซ่อ๋องสายฮกเกี้ยน  จาก ตงอี่จุนอ๋อง   หรือ  จ้ออ๋อง  ผู้เป็นข้าหลวงมณฑลฮกเกี้ยนในสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่าง…

Jao Mae Ya Nang Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) ซัมส้านเที่ยนเฮวกึ๋ง – ศาลเจ้าแม่ย่านาง – May 12, 2008

Jao Mae Ya Nang Shrine located in Phuket Town. ศาลเจ้าแม่ย่านาง ตั้งอยู่บริเวณถนนกระบี่ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2396 โดยหลิ่มบุนซุ่น ชาวภูเก็ตนิยมไปนมัสการแม่ย่านางเรือ มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านการเดินเรือทางทะเลทั่วไป สามารถปัดเป่าให้พ้นภัยวิบัติได้ Phuket photo gallery…

Cherngtalay Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) เชิงทะเล (ส่ามอ๋องหู้เชิงทะเล) – May 6, 2008

Cherngtalay Shrine located in Tambol Cherngtalay. ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้เชิงทะเล หรือ ศาลเจ้าเชิงทะเล มีองค์พระที่เชิญมาจากเมืองจีนเป็นประธาน โดยเรียกรวมๆว่า “ส่ามอ๋องหู้” ซึ่งแปลว่าเจ้าหรือศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์ Phuket photo gallery of Cherngtalay…

Hock Guan Kong Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) ฮกหงวนก้ง – Apr 18, 2008

Hock Guan Kong Shrine located in Phuket Town. ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง นั้นเดิมชาวจีนที่มาทำเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ต ได้อัญเชิญรูปแกะสลักท่านจ้อซือก้งมาจากเมืองจีน  ซึ่งได้นำไปประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าเล็กๆด้านหลังโรงแรมถาวร Phuket photo gallery of Hock Guan Kong Shrine…

Tai Zue Thungkha Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) ไท้ซูทุ่งคา – Apr 18, 2008

Tai Zue Thungkha Shrine located in Phuket Town. ไท้ซูทุ่งคา เดิมตรงจุดนี้เป็นที่ดินของกำนันเซียวเบ๊ะ มีกรรมกรจีนกลุ่มหนึ่งปลูกกระท่อมอาศัยอยู่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2410 เพื่อรับจ้างทำเหมืองแร่ให้แก่ หลวงพิทักษ์ชินประชา ( ตันหม่าเสียง )  ต่อมาคนจีนเหล่านั้นเกิดป่วยลง จึงบนบานเทพเจ้าที่พวกตนเคารพมาแต่เมืองจีน…

Lim Hoo Tai Zue Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) หลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง) – Apr 11, 2008

Lim Hoo Tai Zue Shrine located at Baan Samkong, Phuket Town. ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ ไม่ปรากฏว่าเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.ใด ทราบแต่ว่า มีผู้มีจิตศรัทธา ชื่อหลวงสุนทรจีนประชา บริจาคที่ดิน ประมาณเกือบหนึ่งไร่ พร้อมทำการสร้างอ๊ามถวายให้…

Por Tor Kong Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) พ้อต่อก๊ง (อ๊ามไหว้เต่า) – Apr 8, 2008

Por Tor Kong Shrine located at Baan Bangneaw, Phuket Town. ศาลเจ้าพ้อต่อก๊ง หรือ ศาลเจ้าไหว้เต่า ตั้งอยู่ติดกับ โรงเรียนเทศบาล บ้านบางเหนียว การก่อสร้างเป็นแบบจีนฮกเกี้ยนสมัยเก่า Phuket photo gallery…

Pud Jor Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) ปุดจ้อ – Apr 7, 2008

Pud Jor Shrine located in Phuket Town. ศาลเจ้าปุดจ้อ  ทุกปี ทางศาลเจ้าจะจัดให้มีการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด พระแม่กวนอิม ซึ่งตรงกับวันที่ 19 เดือน 2 ตามปฏิทินของจีน โดยตอนกลางวันจัดโรงทาน เลี้ยงอาหาร ตอนค่ำจัดให้มีมโหรสพ Phuket…

Kew Tian Keng Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง (สะพานหิน) – Apr 4, 2008

Kew Tian Keng Shrine located at Sapan Hin, Phuket Town. ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง หรือ อ๊ามสะพานหิน  ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2538 โดยได้รับการอนุญาตการก่อสร้าง จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในสมัยท่านเฉลิม…