Pud Jor Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) ปุดจ้อ – Apr 7, 2008

Pud Jor Shrine – ศาลเจ้า (อ๊าม) ปุดจ้อ – Apr 7, 2008

Pud Jor Shrine located in Phuket Town.

ศาลเจ้าปุดจ้อ  ทุกปี ทางศาลเจ้าจะจัดให้มีการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด พระแม่กวนอิม ซึ่งตรงกับวันที่ 19 เดือน 2 ตามปฏิทินของจีน โดยตอนกลางวันจัดโรงทาน เลี้ยงอาหาร ตอนค่ำจัดให้มีมโหรสพ

Phuket photo gallery of Pud Jor Shrine – Apr 7, 2008

pud-jor-shrine001.JPGpud-jor-shrine002.JPGpud-jor-shrine003.JPGpud-jor-shrine004.JPGpud-jor-shrine005.JPGpud-jor-shrine006.JPGpud-jor-shrine007.JPGpud-jor-shrine008.JPGpud-jor-shrine009.JPGpud-jor-shrine010.JPGpud-jor-shrine011.JPGpud-jor-shrine012.JPGpud-jor-shrine013.JPGpud-jor-shrine014.JPGpud-jor-shrine015.JPGpud-jor-shrine016.JPGpud-jor-shrine017.JPGpud-jor-shrine018.JPGpud-jor-shrine019.JPGpud-jor-shrine020.JPGpud-jor-shrine021.JPGpud-jor-shrine022.JPGpud-jor-shrine023.JPGpud-jor-shrine024.JPGpud-jor-shrine025.JPGpud-jor-shrine026.JPGpud-jor-shrine027.JPGpud-jor-shrine028.JPGpud-jor-shrine029.JPGpud-jor-shrine030.JPGpud-jor-shrine031.JPGpud-jor-shrine032.JPGpud-jor-shrine033.JPGpud-jor-shrine034.JPGpud-jor-shrine035.JPGpud-jor-shrine036.JPGpud-jor-shrine037.JPGpud-jor-shrine038.JPGpud-jor-shrine039.jpgpud-jor-shrine040.jpgpud-jor-shrine041.JPGpud-jor-shrine042.JPGpud-jor-shrine043.JPGpud-jor-shrine044.JPGpud-jor-shrine045.JPGpud-jor-shrine046.JPGpud-jor-shrine047.JPGpud-jor-shrine048.JPGpud-jor-shrine049.JPGpud-jor-shrine050.JPGpud-jor-shrine051.JPG

Map of Pud Jor Shrine


View Photos of Phuket in a larger map

Related Post

Taw Bo Keng Shrine (Bangneaw) – ศาลเจ้า (อ๊าม) ต่าวบู้เก๊ง (บางเหนียว) – April 21, 2011

Taw Bo Keng Shrine (Bangneaw) – ศาลเจ้า (อ๊าม) ต่าวบู้เก๊ง (บางเหนียว) – April 21, 2011

Taw Bo Keng Shrine (Bangneaw) located in Phuket Town. อ๊ามบางเหนียว หรือ ศาลเจ้าต่าวบู้เก๊ง  หรือ มูลนิธิเทพราศี เป็นศาลเจ้า เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 ชาวบ้านเรียกว่า ศาลเจ้าต่าวโบ้เก๊ง หรือฉ้ายตึ๋ง…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.