Phuket Seashell Museum & Shop – พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต – May 08, 2008

Phuket Seashell Museum & Shop – พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต – May 08, 2008

Phuket Seashell Museum & Shop located at Rawai.

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย เป็นแหล่งรวมของเปลือกหอยนานาชนิด  ขนาดของเปลือกหอยที่แตกต่างกันถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบและโดดเด่น  แข่งกันอวดสีสันสวยงาม ฟอสซิลเปลือกหอยอายุหลายร้อยล้านปี ทั้งไข่มุกสีทองทถูกจัดวาง อวดสายแก่ผู้เยี่ยมชม

Phuket photo gallery of Phuket Seashell Museum & Shop – May 08, 2008

phuket-seashell-museum003.JPGphuket-seashell-museum005.JPGphuket-seashell-museum006.JPGphuket-seashell-museum008.JPGphuket-seashell-museum009.JPGphuket-seashell-museum011.JPGphuket-seashell-museum012.JPGphuket-seashell-museum013.JPGphuket-seashell-museum014.JPGphuket-seashell-museum015.JPGphuket-seashell-museum017.JPGphuket-seashell-museum019.JPGphuket-seashell-museum020.JPGphuket-seashell-museum021.JPGphuket-seashell-museum023.JPGphuket-seashell-museum024.JPGphuket-seashell-museum025.JPGphuket-seashell-museum027.JPGphuket-seashell-museum028.JPGphuket-seashell-museum030.JPGphuket-seashell-museum031.JPGphuket-seashell-museum033.JPGphuket-seashell-museum034.JPGphuket-seashell-museum035.JPGphuket-seashell-museum037.JPGphuket-seashell-museum038.JPGphuket-seashell-museum040.JPGphuket-seashell-museum042.JPGphuket-seashell-museum043.JPGphuket-seashell-museum044.JPGphuket-seashell-museum046.JPGphuket-seashell-museum047.JPGphuket-seashell-museum049.JPGphuket-seashell-museum050.JPGphuket-seashell-museum051.JPGphuket-seashell-museum052.JPGphuket-seashell-museum054.JPGphuket-seashell-museum055.JPGphuket-seashell-museum057.JPGphuket-seashell-museum058.JPGphuket-seashell-museum059.JPGphuket-seashell-museum061.JPGphuket-seashell-museum062.JPGphuket-seashell-museum063.JPGphuket-seashell-museum064.JPG

Map of Phuket Seashell Museum & Shop


View Photos of Phuket in a larger map

Related Post

Sansiri  Media Trip – แสนสิริ มีเดีย ทริป – March 12,2014

Sansiri Media Trip – แสนสิริ มีเดีย ทริป – March 12,2014

บริษัทแสนสิริ จากัด (มหาชน) มีความยินดีนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย กับประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปีเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญรุดหน้า Sansiri Public Company Limited recently took a number of Phuket’s media on a…

Leave a Reply