What's New?

Browse our latest posts below or subscribe to our newsletter

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Wat Kathu – วัดกะทู้ – November 29, 2012

Wat Kathu located in Baan Kathu, Vichitsongkram Road, Phuket วัดกะทู้ มีที่มาคือ หลวงอำนาจนรารักษ์  ย้ายวัดมาสร้างขึ้นใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน คือ บ้านกะทู้  ถนนวิชิตสงคราม ทำให้ทางวัดและชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายขึ้น Phuket photo gallery…

Wat Khao Rang – วัดเขารัง(วัดเขารังสามัคคีธรรม) – September 10, 2012

Wat Khao Rang is located at the hillside of the popular Rang Hill. วัดเขารัง (วัดเขารังสามัคคีธรรม)  มีพื้นที่ส่วนใหญ่รายล้อมด้วยแมกไม้เขียวชอุ่ม และวิวภูเขา Phuket photo gallery…

Wat Wichit Sangkharam – วัดวิชิตสังฆาราม หรือ วัดควน – September 04, 2012

Wat Wichit Sangkharam located in Phuket Town วัดวิชิตสังฆาราม (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) วัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด ชาวบ้านเรียกว่า “วัดควน” มาตั้งแต่แรกที่สร้างวัด Phuket photo gallery…

Wat Jareon Samanakit – วัดเจริญสมณกิจ หรือ วัดหลังศาล – September 04, 2012

Wat Jareon samanakit located on Phuket Town วัดเจริญสมณกิจ หรือ วัดหลังศาล ตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2494 โดยเริ่มจากที่ หลวงอนุภาษ ภูเก็ตการ และ คุณนายหลุยวุ้น ภรรยาได้กราบเรียนให้พระมหาปิ่น ชสิโต…

Wat Khosit Wiharn – วัดโฆษิตวิหาร – August 31, 2012

Wat Khosit Wiharn located on Phuket Town วัดโฆษิตวิหาร ในอดีตมีหลวงพ่อรอด ท่านได้ปักกรด บริเวณใกล้ๆกับป่าช้าชาวจีนห่างจากตะแลงแกรงประหารชีวิตของนักโทษของเรือนจำมณฑลภูเก็ตออกมาทางทิศใต้เล็กน้อย ที่ชาวบ้านเรียกว่า “โคกแซะ” Phuket photo gallery of Wat Khosit Wiharn…