Other Attractions

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Sansiri  Media Trip – แสนสิริ มีเดีย ทริป – March 12,2014

บริษัทแสนสิริ จากัด (มหาชน) มีความยินดีนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย กับประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปีเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความเจริญรุดหน้า Sansiri Public Company Limited recently took a number of Phuket’s media on a…

Phuket Philatelic Museum –  พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรจังหวัดภูเก็ต – June 23, 2011

Phuket Philatelic Museum located in Phuket Town. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนมนตรี ภายในบริเวณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต เป็นอาคารไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดภูเก็ตหลังเดิม เป็นอาคารเก่าแก่อีกหลังหนึ่งที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและยังคงได้รับการอนุรักษ์จนทุกวันนี้ Phuket photo gallery of Phuket Philatelic Museum– June…

Phuket Seashell Museum & Shop – พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต – June 22, 2011

Phuket Seashell Museum & Shop located at Rawai. พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย เป็นแหล่งรวมของเปลือกหอยนานาชนิด  ขนาดของเปลือกหอยที่แตกต่างกันถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบและโดดเด่น  แข่งกันอวดสีสันสวยงาม ฟอสซิลเปลือกหอยอายุหลายร้อยล้านปี ทั้งไข่มุกสีทองทถูกจัดวาง อวดสายแก่ผู้เยี่ยมชม Phuket photo gallery of Phuket Seashell…

Phuket Thaihua Museum – พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว – June 22, 2011

Phuket Thaihua Museum was the first Chinese language school in Phuket. พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต Phuket photo gallery of Phuket Thaihua Museum…